Cotisation 2019

Cotisatiounen fir d’Joer 2019 :

 

1. Memberskaart
Familienmemberskaart ab 2 Kanner 100€
Memberskaart <18 Joer mat engem Elterndeel 70€
<18 Joer 50€
>18 Joer 50€
2. Lizenz
Jeunes/Minimes 0€
Cadets 5€
Débutants 15€
Dames a Juniors 20€
Espoirs/Elites ouni Contract/ Masters 40€
Elites mat Contract 250€
Loisirs 32€

 

Wichteg : Eng Lizenz kann just gemach gin wann e Member am Veräin ass.

De Beitrag gët un all eis Memberen Enn des Joers verschëckt.