Impressum

ADRESSE


Velosveräin Tooltime Préizerdaul
Georges Thill (secrétaire)
42, Ditzeberg
L-8545 Niederpallen
LUXEMBOURG
Internet: www.tooltime.lu

E-Mail : velotooltime@gmail.com

 

BANKINFORMATIOUN


CCRA – IBAN: LU03 0090 0000 0280 1405

RECHTLICH HINWEISER


Gemäß dem lëtzeburgeschem Gesetz vom 2. August 2002 iwer den Datenschutz:
Administrator : admin@tooltime.lu
Technisch Verantwortlicher:
Webmaster : thg@tooltime.lu

WEIDER INFORMATIOUNEN


Bedreiwer an Webmaster vun dësem Site : Georges Thill

1. Inhalt vun der Onlineofferte

De Bedreiwer an der Webmaster vun dësem Site iwerhuelen keng Garantie fir d’Richtechkéet, d’Vollstännegkéet, d’Aktualitéit an d’Qualitéit vun den ugebuedenen Informatiounen. Haftungsuspréich fir Schiéd materieller oder ideeller Art, déi durech Notzung vun déene hei ugebuedenen Informatiounen ensteht, sinn ausgeschloss. All Informatiounen vun dësem Site sinn fréibleiwend an onverbindlech. De Bedreiwer an de Webmaster behaalen sech daat Recht vir, Déeler vum Inhalt oder de ganze Site ouni besonnsch Ukënigungen allzeit ze veränneren, oder d’Veröffentlëchung ersatzlos ze stoppen.

2. Verweis an Linken op aaner Siten

Linken op aaner Internetsäiten vun dësem Site aus, ginn am Interesse vun engem bréetgefächertem Ugebot fir de Notzer gesinn. Mir hun kéen Afloss op d’Richtechkéet, d’Vollstännegkéet, d’Aktualitéit an d’Qualitéit vun der ugebuedener Informatiounen op dén gelinkten Site. Fir illégal, fehlerhaft oder unvollstänneg Inhalter an insbesonner fir Schiéd, déi aus der Notzung oder Nëtnotzung solcher Informatiounen entstinn, haftet allëng den Ubider vun der Säit op déi gelinkt ginn ass, an nët déjéinigen, den iwer Linken op déi Publikatioun verwissen huet. Dës Feststellung gëlt fir all innerhalb eisem Internetugebot gesetze Linken, sowéi fir all Einträg déi an Guestbooks, Diskussiounsforumen an Mailingslëschten sin.

3. Urheber- an Kennzéechenrecht

De Bedreiwer an de Webmaster sinn bestriewt, an hieren Publikatiounen d’Urheberrechter vun den gebrauchten Biller, Texter oder aaner Daten ze respektéieren. Alleguer innerhalb vun dësem Internetangebot genannten an ggf. durch Drëtt geschützten Marken- an Warenzéechen ënnerleien den Bestëmmungen des jeweils gültigen Kennzéechengesetz an den Besitzrechter vun denen jeweiligen Egentümer. Alleng opgrond der Nennung ass net ze Mengen, dass Markenzéechen nët durch Rechter Drëtter geschützt sinn. D’Urheberrecht fir vum Autor of dëser Säit veröffentlecht Publikatiounen bleiwt beim Autor. Kopeieren oder d’Verwendung solcher Publikatiounen an aaneren elektronischen oder gedrëckten Publikatiounen ass ouni ausdrëcklech Zoustëmmung vum Autor nët erlaabt. Downloaden vu Fotoen vun dësem Site ouni ausdrëcklëch Zoustëmmung vun Sitebedreiwer ass verbueden.

Dëse Website ass geschriwwen mat WordPress D’Software an den default Template ënnerleien dem Copyright 2005 Open Source Matters. All aaner Software, Daten an Templaten déi no der Installatioun béigefügt sinn, sinn ënner dem Copyrecht vun dénen respecktiven Besëtzer. Et ass erlaabt WordPress ze kopeieren, verbreeden, oder ze änneren wann daat ënner dem GNU General Public License geschitt

4. Dategesetz

Mir sinn bestriewt, déi am Gesetz vum 2. August 2002 zu Lëtzebuerg a Kraaft getruedenen Bestëmmungen zur Veraarbechtung vun Daten déi séch op Persounen bezéien ze respektéieren. Sollten perséinlech Daten an ons iwer dës Säiten iwermëttelt ginn, so bestëmmt den iwermëttler ausdrëcklech enger Verarbechtung vun dësen Daten durch den Sàitenbedreiwer zou. Eng Iwermëttlung geschitt ausdrëcklech fréiwëlleg. D’Umëllung als Benotzer vun eisem Site (registered user) an dem Newsletter geschitt freiwëlleg. All déi bei der Umëllung iwermëttelt Daten ginn vum Benotzer ausdrëcklech zur Verarbëchtung innerhalb vun der Plattform fréiginn.

5. Rechtswirksamkéet vun dësem Haftungsausschlusses

Dësen Haftungsausschluss ass als Déel vum Internetugebot ze betruechten, vun dem aus op dës Säit verwisen ginn ass. Soufern Déeler oder énzel Formuleirungen vun dësem Text dem geltendem Gesetz nët, nët méi oder nët vollstänneg entsprechen sollten, bleiwen dei iwreg Déeler vum Dokument an ihrem Inhalt an an ihrer Gültechkéet dovun nët betraff.